Competență

Competență

Competență

Competența materială

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000 (modificată), membrii Camerei Executorilor Judecătorești au următoarele atribuții:

 • Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedură
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de insțanta judecătorească
 • Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă
 • întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă
 • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz
 • Executări directe:
 • Evacuări – încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
 • Vizitarea minorului
 • Puneri în posesie, granturi, servituți, predări de bunuri etc.
 • Executări indirecte:
 • Urmărirea mobiliară a creanțelor
 • Urmărirea imobiliară a creanțelor
 • Popriri
 • Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situații de fapt ți inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)
 • Procese verbale de ofertă reală
 • Confiscări
 • Consultații în legătura cu constituirea actelor execuționale
 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competență
Competența materială

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000 (modificată), membrii Camerei Executorilor Judecătorești au următoarele atribuții:

 • Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedură
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de insțanta judecătorească
 • Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă
 • întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă
 • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz
 • Executări directe:
 • Evacuări – încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
 • Vizitarea minorului
 • Puneri în posesie, granturi, servituți, predări de bunuri etc.
 • Executări indirecte:
 • Urmărirea mobiliară a creanțelor
 • Urmărirea imobiliară a creanțelor
 • Popriri
 • Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situații de fapt ți inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)
 • Procese verbale de ofertă reală
 • Confiscări
 • Consultații în legătura cu constituirea actelor execuționale
 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competență
Competența materială

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000 (modificată), membrii Camerei Executorilor Judecătorești au următoarele atribuții:

 • Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedură
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de insțanta judecătorească
 • Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă
 • întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă
 • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz
 • Executări directe:
 • Evacuări – încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
 • Vizitarea minorului
 • Puneri în posesie, granturi, servituți, predări de bunuri etc.
 • Executări indirecte:
 • Urmărirea mobiliară a creanțelor
 • Urmărirea imobiliară a creanțelor
 • Popriri
 • Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situații de fapt ți inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)
 • Procese verbale de ofertă reală
 • Confiscări
 • Consultații în legătura cu constituirea actelor execuționale
 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competență
Competența teritorială
 • Maramureș
 • Judecătoria Baia Mare
 • Judecătoria Șomcuta Mare
 • Judecătoria Târgu Lăpuș
 • Judecătoria Sighetu Marmației
 • Judecătoria Vișeu de Sus
 • Judecătoria Dragomirești
 • Bistrița Năsăud
 • Judecătoria Bistrița
 • Judecătoria Năsăud
 • Judecătoria Beclean
 • Cluj
 • Judecătoria Dej
 • Judecătoria Gherla
 • Judecătoria Turda
 • Judecătoria Cluj-Napoca
 • Judecătoria Huedin
 • Sălaj
 • Judecătoria Zalău
 • Judecătoria Jibou
 • Judecătoria Șimleul Silvaniei
Competența teritorială
 • Maramureș
 • Judecătoria Baia Mare
 • Judecătoria Șomcuta Mare
 • Judecătoria Târgu Lăpuș
 • Judecătoria Sighetu Marmației
 • Judecătoria Vișeu de Sus
 • Judecătoria Dragomirești
 • Bistrița Năsăud
 • Judecătoria Bistrița
 • Judecătoria Năsăud
 • Judecătoria Beclean
 • Cluj
 • Judecătoria Dej
 • Judecătoria Gherla
 • Judecătoria Turda
 • Judecătoria Cluj-Napoca
 • Judecătoria Huedin
 • Sălaj
 • Judecătoria Zalău
 • Judecătoria Jibou
 • Judecătoria Șimleul Silvaniei
Competența teritorială
 • Maramureș
 • Judecătoria Baia Mare
 • Judecătoria Șomcuta Mare
 • Judecătoria Târgu Lăpuș
 • Judecătoria Sighetu Marmației
 • Judecătoria Vișeu de Sus
 • Judecătoria Dragomirești
 • Bistrița Năsăud
 • Judecătoria Bistrița
 • Judecătoria Năsăud
 • Judecătoria Beclean
 • Cluj
 • Judecătoria Dej
 • Judecătoria Gherla
 • Judecătoria Turda
 • Judecătoria Cluj-Napoca
 • Judecătoria Huedin
 • Sălaj
 • Judecătoria Zalău
 • Judecătoria Jibou
 • Judecătoria Șimleul Silvaniei

Contactați experții noștri în executare silită

Contactați experții noștri în executare silită

Contactați experții noștri în executare silită