Legislație

Legi

Legea nr. 188 din 01.11.2000, privind executorii judecătoreşti

Versiune actualizată la data de 20.10.2011

Legea nr. 360 din 10/07/2001 referitoare la aprobarea OUG 18/2001

pentru modificarea Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti

Text extras din: Legea nr. 247/2005 referitoare la reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente - TITLUL XIII

Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare

Legea nr. 287/2011

privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare

Statut

Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, din 03.09.2010

Text actualizat cu următoarele acte: – Hotărârea nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 26/05/2011 – Hotărârea nr. 1/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 30/05/2012

Onorariile minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

Ordin nr. 2561/2012 din 30.07.2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 10.08.2012

Onorariile minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

Ordin nr. 2561/2012 din 30.07.2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 10.08.2012

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILÃ

Codul de Procedură Civilă al României, din 1.07.2010

Text actualizat.

REGULAMENT

Regulament de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti din 05.02.2001

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 06.02.2001, completat şi modificat cu prevederile Ordinului nr. 658/2006 din 27.02.2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 17.03.2006 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi Ordin nr. 2570/2006 din 17.11.2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 28.11.2006 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti.

Ordine

Ordinul nr. 2550 din 14/11/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti
Ordin nr. 131/2008 din 01/09/2008

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Ordin nr. 26650/2008 din 01/09/2008

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Ordin nr. 2484/2008 din 01/09/2008

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Ordin nr. 1859/2008 din 01/09/2008

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Ordin nr. 3774/2008 din 01/09/2008

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Ordin nr. 2561/2012 din 30/07/2012

privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

ORDONANȚE DE URGENță

Ordonanţa de urgenta nr. 18 din 01/02/2001

referitoare la modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

Ordonanţa de urgenta nr. 64 din 03/05/2001

referitoare la modificarea si completarea Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti

Ordonanţa de urgenţă nr. 190 din 21.11.2005

referitoare la realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană

Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 11/06/2008

referitoare la stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

Contactați experții noștri în executare silită